Đàn Guitar Bass Fender American Professional II Precision Bass

45.400.000₫
Đàn Guitar Bass Fender American Professional II Precision Bass
Đàn Guitar Bass Fender American Professional II Precision Bass
Đàn Guitar Bass Fender American Professional II Precision Bass
Đàn Guitar Bass Fender American Professional II Precision Bass
Đàn Guitar Bass Fender American Professional II Precision Bass
Đàn Guitar Bass Fender American Professional II Precision Bass
Đàn Guitar Bass Fender American Professional II Precision Bass

Đàn Guitar Bass Fender American Professional II Precision Bass

45.400.000₫
45.400.000₫
Màu:
Chất liệu:
- +
Chi tiết sản phẩm