Đàn Guitar Bass Fender Vintera 60s Mustang Bass

30.000.000₫
Đàn Guitar Bass Fender Vintera 60s Mustang Bass
Đàn Guitar Bass Fender Vintera 60s Mustang Bass
Đàn Guitar Bass Fender Vintera 60s Mustang Bass

Đàn Guitar Bass Fender Vintera 60s Mustang Bass

30.000.000₫
30.000.000₫
Màu:
Chất liệu:
- +
Chi tiết sản phẩm