Đàn Guitar Bass Ibanez GWB205, Tequila Sunrise Flat

38.100.000₫
Đàn Guitar Bass Ibanez GWB205, Tequila Sunrise Flat

Đàn Guitar Bass Ibanez GWB205, Tequila Sunrise Flat

38.100.000₫
38.100.000₫
- +
Chi tiết sản phẩm