Đàn Guitar Bass Ibanez SR1820, Natural Low Gloss

34.300.000₫
Đàn Guitar Bass Ibanez SR1820 - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez SR1820 - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez SR1820 - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez SR1820 - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez SR1820 - Việt Music

Đàn Guitar Bass Ibanez SR1820, Natural Low Gloss

34.300.000₫
34.300.000₫
- +
Chi tiết sản phẩm