Đàn Guitar Bass PRS SE Kingfisher w/Bag, Faded Blue Wraparound Burst

23.800.000₫
Đàn Guitar Bass PRS SE Kingfisher w/Bag, Faded Blue Wraparound Burst
Đàn Guitar Bass PRS SE Kingfisher w/Bag, Faded Blue Wraparound Burst
Đàn Guitar Bass PRS SE Kingfisher w/Bag, Faded Blue Wraparound Burst
Đàn Guitar Bass PRS SE Kingfisher w/Bag, Faded Blue Wraparound Burst

Đàn Guitar Bass PRS SE Kingfisher w/Bag, Faded Blue Wraparound Burst

23.800.000₫
23.800.000₫
- +
Chi tiết sản phẩm