Đàn Guitar Bass Squier Classic Vibe 70s Jazz Bass V

12.750.000₫
Đàn Guitar Bass Squier Classic Vibe 70s Jazz Bass V
Đàn Guitar Bass Squier Classic Vibe 70s Jazz Bass V
Đàn Guitar Bass Squier Classic Vibe 70s Jazz Bass V
Đàn Guitar Bass Squier Classic Vibe 70s Jazz Bass V
Đàn Guitar Bass Squier Classic Vibe 70s Jazz Bass V
Đàn Guitar Bass Squier Classic Vibe 70s Jazz Bass V
Đàn Guitar Bass Squier Classic Vibe 70s Jazz Bass V

Đàn Guitar Bass Squier Classic Vibe 70s Jazz Bass V

12.750.000₫
12.750.000₫
Màu:
Chất liệu:
- +
Chi tiết sản phẩm