Đàn Guitar Bass Yamaha TRBX305

9.900.000₫
Đàn Guitar Bass Yamaha TRBX305
Đàn Guitar Bass Yamaha TRBX305
Đàn Guitar Bass Yamaha TRBX305
Đàn Guitar Bass Yamaha TRBX305
Đàn Guitar Bass Yamaha TRBX305
Đàn Guitar Bass Yamaha TRBX305

Đàn Guitar Bass Yamaha TRBX305

9.900.000₫
9.900.000₫
Màu:
- +
Chi tiết sản phẩm