Đàn Guitar Điện Epiphone Les Paul Classic Worn, Worn Ebony

12.000.000₫
Đàn Guitar Điện Epiphone Les Paul Classic Worn, Worn Ebony
Đàn Guitar Điện Epiphone Les Paul Classic Worn, Worn Ebony
Đàn Guitar Điện Epiphone Les Paul Classic Worn, Worn Ebony
Đàn Guitar Điện Epiphone Les Paul Classic Worn, Worn Ebony
Đàn Guitar Điện Epiphone Les Paul Classic Worn, Worn Ebony

Đàn Guitar Điện Epiphone Les Paul Classic Worn, Worn Ebony

12.000.000₫
12.000.000₫
- +
Chi tiết sản phẩm