Đàn Guitar Điện PRS S2 Custom 24 w/Bag

45.700.000₫
Đàn Guitar Điện PRS S2 Custom 24 w/Bag
Đàn Guitar Điện PRS S2 Custom 24 w/Bag
Đàn Guitar Điện PRS S2 Custom 24 w/Bag
Đàn Guitar Điện PRS S2 Custom 24 w/Bag
Đàn Guitar Điện PRS S2 Custom 24 w/Bag
Đàn Guitar Điện PRS S2 Custom 24 w/Bag
Đàn Guitar Điện PRS S2 Custom 24 w/Bag
Đàn Guitar Điện PRS S2 Custom 24 w/Bag

Đàn Guitar Điện PRS S2 Custom 24 w/Bag

45.700.000₫
45.700.000₫
Màu:
- +
Chi tiết sản phẩm