Đàn Guitar Takamine GC5-NAT, Classic

6.790.000₫
Đàn Guitar Takamine GC5-NAT Classic - Việt Music
Đàn Guitar Takamine GC5-NAT Classic - Việt Music
Đàn Guitar Takamine GC5-NAT Classic - Việt Music
Đàn Guitar Takamine GC5-NAT Classic - Việt Music
Đàn Guitar Takamine GC5-NAT Classic - Việt Music

Đàn Guitar Takamine GC5-NAT, Classic

6.790.000₫
6.790.000₫
- +
Chi tiết sản phẩm