Đàn Guitar Taylor BT2E Baby Taylor Series Acoustic w/Bag

12.500.000₫
Đàn Guitar Taylor BT2E Baby Taylor
Đàn Guitar Taylor BT2E
taylor bt2e
taylor bt2e
taylor bt2e
taylor bt2e
taylor bt2e

Đàn Guitar Taylor BT2E Baby Taylor Series Acoustic w/Bag

12.500.000₫
12.500.000₫
- +
Chi tiết sản phẩm