Fender American Professional II Stratocaster HSS, Maple Fingerboard

43.200.000₫
Fender American Professional II Stratocaster HSS, Maple Fingerboard - Việt Music
Fender American Professional II Stratocaster HSS, Maple Fingerboard - Việt Music
Fender American Professional II Stratocaster HSS, Maple Fingerboard - Việt Music
Fender American Professional II Stratocaster HSS, Maple Fingerboard - Việt Music
Fender American Professional II Stratocaster HSS, Maple Fingerboard - Việt Music
Fender American Professional II Stratocaster HSS, Maple Fingerboard - Việt Music
Fender American Professional II Stratocaster HSS, Maple Fingerboard - Việt Music
Fender American Professional II Stratocaster HSS, Maple Fingerboard - Việt Music
Fender American Professional II Stratocaster HSS, Maple Fingerboard - Việt Music
Fender American Professional II Stratocaster HSS, Maple Fingerboard - Việt Music
Fender American Professional II Stratocaster HSS, Maple Fingerboard - Việt Music
Fender American Professional II Stratocaster HSS, Maple Fingerboard - Việt Music
Fender American Professional II Stratocaster HSS, Maple Fingerboard - Việt Music
Fender American Professional II Stratocaster HSS, Maple Fingerboard - Việt Music
Fender American Professional II Stratocaster HSS, Maple Fingerboard - Việt Music
Fender American Professional II Stratocaster HSS, Maple Fingerboard - Việt Music
Fender American Professional II Stratocaster HSS, Maple Fingerboard - Việt Music

Fender American Professional II Stratocaster HSS, Maple Fingerboard

43.200.000₫
43.200.000₫
Màu:
Chất liệu:
Kiểu:
- +
Chi tiết sản phẩm