Squier Classic Vibe Starcaster, Maple Fingerboard

11.800.000₫
Squier Classic Vibe Starcaster, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Classic Vibe Starcaster, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Classic Vibe Starcaster, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Classic Vibe Starcaster, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Classic Vibe Starcaster, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Classic Vibe Starcaster, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Classic Vibe Starcaster, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Classic Vibe Starcaster, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Classic Vibe Starcaster, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Classic Vibe Starcaster, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Classic Vibe Starcaster, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Classic Vibe Starcaster, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Classic Vibe Starcaster, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Classic Vibe Starcaster, Maple Fingerboard - Việt Music

Squier Classic Vibe Starcaster, Maple Fingerboard

11.800.000₫
11.800.000₫
Màu:
Chất liệu:
- +
Chi tiết sản phẩm