Alesis

Trống Điện Alesis Surge Mesh Electronic Drum Kit

15.400.000₫ 16.800.000₫
In Stock -
Trống Điện Alesis Surge Mesh Electronic Drum Kit - Việt Music
Trống Điện Alesis Surge Mesh Electronic Drum Kit - Việt Music
Trống Điện Alesis Surge Mesh Electronic Drum Kit - Việt Music
Trống Điện Alesis Surge Mesh Electronic Drum Kit - Việt Music
Trống Điện Alesis Surge Mesh Electronic Drum Kit - Việt Music
Trống Điện Alesis Surge Mesh Electronic Drum Kit - Việt Music
Trống Điện Alesis Surge Mesh Electronic Drum Kit - Việt Music
Trống Điện Alesis Surge Mesh Electronic Drum Kit - Việt Music
Trống Điện Alesis Surge Mesh Electronic Drum Kit - Việt Music
Trống Điện Alesis Surge Mesh Electronic Drum Kit - Việt Music

Trống Điện Alesis Surge Mesh Electronic Drum Kit

15.400.000₫ 16.800.000₫
In Stock -
15.400.000₫ 16.800.000₫
- +
Details
  • SKU: ALESIS-SURGE-MESHKIT
  • Brand: Alesis
  • Type Trống Điện
  • Availability: In Stock
Chi tiết sản phẩm

Bạn cần tư vấn? Hãy hỏi chúng tôi ngay

You may also like

Customer Reviews