Đàn Guitar Bass Fender American Original 60s Precision Bass, Lake Placid Blue

50.900.000₫
Đàn Guitar Bass Fender American Original 60s Precision Bass, Lake Placid Blue

Đàn Guitar Bass Fender American Original 60s Precision Bass, Lake Placid Blue

50.900.000₫
50.900.000₫
Chất liệu:
- +
Chi tiết sản phẩm