Đàn Guitar Bass Fender American Professional II Jazz Bass

47.100.000₫
Đàn Guitar Bass Fender American Professional II Jazz Bass
Đàn Guitar Bass Fender American Professional II Jazz Bass
Đàn Guitar Bass Fender American Professional II Jazz Bass
Đàn Guitar Bass Fender American Professional II Jazz Bass
Đàn Guitar Bass Fender American Professional II Jazz Bass
Đàn Guitar Bass Fender American Professional II Jazz Bass
Đàn Guitar Bass Fender American Professional II Jazz Bass
Đàn Guitar Bass Fender American Professional II Jazz Bass

Đàn Guitar Bass Fender American Professional II Jazz Bass

47.100.000₫
47.100.000₫
Màu:
Chất liệu:
- +
Chi tiết sản phẩm