Đàn Guitar Bass Fender Made In Japan Hybrid II Jazz Bass

28.600.000₫
Đàn Guitar Bass Fender Made In Japan Hybrid II Jazz Bass
Đàn Guitar Bass Fender Made In Japan Hybrid II Jazz Bass
Đàn Guitar Bass Fender Made In Japan Hybrid II Jazz Bass
Đàn Guitar Bass Fender Made In Japan Hybrid II Jazz Bass
Đàn Guitar Bass Fender Made In Japan Hybrid II Jazz Bass
Đàn Guitar Bass Fender Made In Japan Hybrid II Jazz Bass
Đàn Guitar Bass Fender Made In Japan Hybrid II Jazz Bass
Đàn Guitar Bass Fender Made In Japan Hybrid II Jazz Bass
Đàn Guitar Bass Fender Made In Japan Hybrid II Jazz Bass
Đàn Guitar Bass Fender Made In Japan Hybrid II Jazz Bass

Đàn Guitar Bass Fender Made In Japan Hybrid II Jazz Bass

28.600.000₫
28.600.000₫
Màu:
Chất liệu:
- +
Chi tiết sản phẩm