Đàn Guitar Bass Ibanez EHB1005SMS, Emerald Green Metallic Matte

28.600.000₫
Đàn Guitar Bass Ibanez EHB1005SMS, Emerald Green Metallic Matte

Đàn Guitar Bass Ibanez EHB1005SMS, Emerald Green Metallic Matte

28.600.000₫
28.600.000₫
- +
Chi tiết sản phẩm