Đàn Guitar Bass Ibanez GVB1006, Amber

104.800.000₫
Đàn Guitar Bass Ibanez GVB1006, Amber
Đàn Guitar Bass Ibanez GVB1006, Amber
Đàn Guitar Bass Ibanez GVB1006, Amber
Đàn Guitar Bass Ibanez GVB1006, Amber
Đàn Guitar Bass Ibanez GVB1006, Amber

Đàn Guitar Bass Ibanez GVB1006, Amber

104.800.000₫
104.800.000₫
- +
Chi tiết sản phẩm