Đàn Guitar Điện PRS S2 Standard 24 Satin w/Bag

30.500.000₫
Đàn Guitar Điện PRS S2 Standard 24 Satin w/Bag
Đàn Guitar Điện PRS S2 Standard 24 Satin w/Bag
Đàn Guitar Điện PRS S2 Standard 24 Satin w/Bag
Đàn Guitar Điện PRS S2 Standard 24 Satin w/Bag
Đàn Guitar Điện PRS S2 Standard 24 Satin w/Bag
Đàn Guitar Điện PRS S2 Standard 24 Satin w/Bag
Đàn Guitar Điện PRS S2 Standard 24 Satin w/Bag
Đàn Guitar Điện PRS S2 Standard 24 Satin w/Bag
Đàn Guitar Điện PRS S2 Standard 24 Satin w/Bag

Đàn Guitar Điện PRS S2 Standard 24 Satin w/Bag

30.500.000₫
30.500.000₫
Màu:
- +
Chi tiết sản phẩm