Đàn Guitar Taylor GS Mini Rosewood Acoustic w/Bag

13.900.000₫
Đàn Guitar Taylor GS Mini Rosewood GS Mini
Guitar Taylor GS Mini Rosewood GS Mini
Taylor GSmini E Rosewood
Taylor GSmini E Rosewood
Taylor GSmini E Rosewood
Taylor GSmini E Rosewood

Đàn Guitar Taylor GS Mini Rosewood Acoustic w/Bag

13.900.000₫
13.900.000₫
- +
Chi tiết sản phẩm