Đàn Guitar Yamaha CPX600 Acoustic

8.790.000₫
Yamaha CPX600
Yamaha CPX600
Yamaha CPX600
Yamaha CPX600
Yamaha CPX600
Yamaha CPX600
Yamaha CPX600
Yamaha CPX600
Yamaha CPX600
Yamaha CPX600
Yamaha CPX600
Yamaha CPX600

Đàn Guitar Yamaha CPX600 Acoustic

8.790.000₫
8.790.000₫
Màu:
- +
Chi tiết sản phẩm