Đàn Guitar Yamaha FSX830C Acoustic

14.790.000₫
Yamaha FSX830
Yamaha FSX830
Yamaha FSX830
Yamaha FSX830
Yamaha FSX830
Yamaha FSX830
Yamaha FSX830

Đàn Guitar Yamaha FSX830C Acoustic

14.790.000₫
14.790.000₫
Màu:
- +
Chi tiết sản phẩm