Fender Player Plus Stratocaster HSS, Pau Ferro Fingerboard

29.300.000₫
Fender Player Plus Stratocaster HSS, Pau Ferro Fingerboard - Việt Music
Fender Player Plus Stratocaster HSS, Pau Ferro Fingerboard - Việt Music
Fender Player Plus Stratocaster HSS, Pau Ferro Fingerboard - Việt Music
Fender Player Plus Stratocaster HSS, Pau Ferro Fingerboard - Việt Music
Fender Player Plus Stratocaster HSS, Pau Ferro Fingerboard - Việt Music
Fender Player Plus Stratocaster HSS, Pau Ferro Fingerboard - Việt Music
Fender Player Plus Stratocaster HSS, Pau Ferro Fingerboard - Việt Music
Fender Player Plus Stratocaster HSS, Pau Ferro Fingerboard - Việt Music

Fender Player Plus Stratocaster HSS, Pau Ferro Fingerboard

29.300.000₫
29.300.000₫
Màu:
Chất liệu:
Kiểu:
- +
Chi tiết sản phẩm