Squier Affinity Series Stratocaster FMT HSS, Maple Fingerboard

8.000.000₫
Squier Affinity Series Stratocaster FMT HSS, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Affinity Series Stratocaster FMT HSS, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Affinity Series Stratocaster FMT HSS, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Affinity Series Stratocaster FMT HSS, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Affinity Series Stratocaster FMT HSS, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Affinity Series Stratocaster FMT HSS, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Affinity Series Stratocaster FMT HSS, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Affinity Series Stratocaster FMT HSS, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Affinity Series Stratocaster FMT HSS, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Affinity Series Stratocaster FMT HSS, Maple Fingerboard - Việt Music

Squier Affinity Series Stratocaster FMT HSS, Maple Fingerboard

8.000.000₫
8.000.000₫
Màu:
Chất liệu:
- +
Chi tiết sản phẩm