Squier Affinity Series Telecaster, Maple Fingerboard

6.930.000₫
Squier Affinity Series Telecaster, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Affinity Series Telecaster, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Affinity Series Telecaster, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Affinity Series Telecaster, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Affinity Series Telecaster, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Affinity Series Telecaster, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Affinity Series Telecaster, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Affinity Series Telecaster, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Affinity Series Telecaster, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Affinity Series Telecaster, Maple Fingerboard - Việt Music
Squier Affinity Series Telecaster, Maple Fingerboard - Việt Music

Squier Affinity Series Telecaster, Maple Fingerboard

6.930.000₫
6.930.000₫
Màu:
Chất liệu:
- +
Chi tiết sản phẩm