Đàn Guitar Điện PRS CE 24 w/Bag, Black Gold Wrap Burst

54.300.000₫
Đàn Guitar Điện PRS CE 24 w/Bag, Black Gold Wrap Burst
Đàn Guitar Điện PRS CE 24 w/Bag, Black Gold Wrap Burst
Đàn Guitar Điện PRS CE 24 w/Bag, Black Gold Wrap Burst
Đàn Guitar Điện PRS CE 24 w/Bag, Black Gold Wrap Burst
Đàn Guitar Điện PRS CE 24 w/Bag, Black Gold Wrap Burst
Đàn Guitar Điện PRS CE 24 w/Bag, Black Gold Wrap Burst
Đàn Guitar Điện PRS CE 24 w/Bag, Black Gold Wrap Burst

Đàn Guitar Điện PRS CE 24 w/Bag, Black Gold Wrap Burst

54.300.000₫
54.300.000₫
Màu:
- +
Chi tiết sản phẩm