Fender Player Plus Stratocaster, Pau Ferro Fingerboard

27.700.000₫
Fender Player Plus Stratocaster, Pau Ferro Fingerboard - Việt Music
Fender Player Plus Stratocaster, Pau Ferro Fingerboard - Việt Music
Fender Player Plus Stratocaster, Pau Ferro Fingerboard - Việt Music
Fender Player Plus Stratocaster, Pau Ferro Fingerboard - Việt Music
Fender Player Plus Stratocaster, Pau Ferro Fingerboard - Việt Music
Fender Player Plus Stratocaster, Pau Ferro Fingerboard - Việt Music
Fender Player Plus Stratocaster, Pau Ferro Fingerboard - Việt Music
Fender Player Plus Stratocaster, Pau Ferro Fingerboard - Việt Music
Fender Player Plus Stratocaster, Pau Ferro Fingerboard - Việt Music
Fender Player Plus Stratocaster, Pau Ferro Fingerboard - Việt Music

Fender Player Plus Stratocaster, Pau Ferro Fingerboard

27.700.000₫
27.700.000₫
Màu:
Chất liệu:
- +
Chi tiết sản phẩm