Fender Player Stratocaster Plus Top, Maple Fingerboard

21.980.000₫
Fender Player Stratocaster Plus Top, Maple Fingerboard - Việt Music
Fender Player Stratocaster Plus Top, Maple Fingerboard - Việt Music
Fender Player Stratocaster Plus Top, Maple Fingerboard - Việt Music
Fender Player Stratocaster Plus Top, Maple Fingerboard - Việt Music
Fender Player Stratocaster Plus Top, Maple Fingerboard - Việt Music

Fender Player Stratocaster Plus Top, Maple Fingerboard

21.980.000₫
21.980.000₫
Màu:
Chất liệu:
- +
Chi tiết sản phẩm