Fender Player Stratocaster Plus Top, Pau Ferro Fingerboard

21.990.000₫
Fender Player Stratocaster Plus Top, Pau Ferro Fingerboard - Việt Music
Fender Player Stratocaster Plus Top, Pau Ferro Fingerboard - Việt Music
Fender Player Stratocaster Plus Top, Pau Ferro Fingerboard - Việt Music
Fender Player Stratocaster Plus Top, Pau Ferro Fingerboard - Việt Music
Fender Player Stratocaster Plus Top, Pau Ferro Fingerboard - Việt Music
Fender Player Stratocaster Plus Top, Pau Ferro Fingerboard - Việt Music
Fender Player Stratocaster Plus Top, Pau Ferro Fingerboard - Việt Music
Fender Player Stratocaster Plus Top, Pau Ferro Fingerboard - Việt Music

Fender Player Stratocaster Plus Top, Pau Ferro Fingerboard

21.990.000₫
21.990.000₫
Màu:
Chất liệu:
- +
Chi tiết sản phẩm