Squier Paranormal Baritone Cabronita Telecaster, Laurel Fingerboard

11.440.000₫
Squier Paranormal Baritone Cabronita Telecaster, Laurel Fingerboard - Việt Music
Squier Paranormal Baritone Cabronita Telecaster, Laurel Fingerboard - Việt Music
Squier Paranormal Baritone Cabronita Telecaster, Laurel Fingerboard - Việt Music
Squier Paranormal Baritone Cabronita Telecaster, Laurel Fingerboard - Việt Music
Squier Paranormal Baritone Cabronita Telecaster, Laurel Fingerboard - Việt Music
Squier Paranormal Baritone Cabronita Telecaster, Laurel Fingerboard - Việt Music
Squier Paranormal Baritone Cabronita Telecaster, Laurel Fingerboard - Việt Music
Squier Paranormal Baritone Cabronita Telecaster, Laurel Fingerboard - Việt Music

Squier Paranormal Baritone Cabronita Telecaster, Laurel Fingerboard

11.440.000₫
11.440.000₫
Màu:
Chất liệu:
- +
Chi tiết sản phẩm